MECLİS SALT ÇOĞUNLUĞU HK. DÜZENLEME (1 Kişi İçeride)

BaşkanOnline

I LOVE BAŞKANONLINE
Yönetici
Yönetici
Yasa Tasarısı Başlığı: Meclis Genel Kurul Salt Çoğunluğu Hk

Yasa Tasarısı Konusu: Konu: Meclis Genel Kurul oylaması salt çoğunluğu

Yasa Tasarısı Amacı: Gerekçe : Genel kurulda bulunan Milletvekillerinin meclis genel kuruluna katılımını ve aidiyetin sağlamak için oylamalarda yasa tasarısı kabulü için belirlenen süre zarfında evet veya hayır sayısının meclis sayısının dörtte biri olmadığı taktirde kabul edilmemesini ve meclis salt çoğunluğu gelmesini genel kurulun oluruna sunuyoruz.

Yasa Tasarısı İçeriği: Sonuç: Bu sonuç itibariyle meclisin işleyişi daha dinamik ve canlı olacak meclisin çalışma performansı ve gerçekçiliği artacaktır.

Yasa tasarısında imzası bulunan vekiller aşağıdaki gibidir.

İsmail Ömür AŞIK
Eskişehir Milletvekili

Burak Göktürk
Muğla Milletvekili

AVNİ BEDESTENİ
Konya Milletvekili

Eymen Bsm
Denizli Milletvekili

alim046
Çanakkale Milletvekili

Hami61t
İzmir Milletvekili
 
Üst